U periodu od 17. 07. do 30. 08. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva dobijeni su sledeći rezultati:

Iz oblasti govedarstva bila je najveća ponuda teladi starosti do 10 dana i njihova cijena je zavisila od rase, pa su melezi bili od  200 € do 220€, a cijena rasnih teladi od 250 do 350 €. Cijena teladi do 3 mjeseca je bila od 450 € do 600 €, cijena žive mjere po kilogramu je bila od 3 € do 3,2 €, dok se cijena po kilogramu mesa kretala od 5,5 € do 6 €. Cijena krava se kretala od 750 € do 1500 €. Cijena krava sa teladima je bila od 1000 € do 1600 € koliko je trebalo izdvojiti za kravu u čistoj rasi. Cijena steonih junica je bila od 700 € do 1500 €. Cijena jalovih krava se kretala do 600 € ili 1,3 €/kg krave za klanje. Rasni bikovi su bili 1600 €, a melezi su billi 700 €. Cijena po kilogramu žive mjere je bila 2 €.

Iz oblasti ovčarstva dobijeni su sledeći rezultati:

Cijena ovaca je bila od 120 € do 200 € koliko su bile romanovske ovce. Cijena jagnjica u zavisnosti od rase je iznosila od 120 € do 150 € koliko su bile jagnjice romanovske rase. Cijena ovnova je bila 200 €. Cijena jagnjadi se kretala u rasponu od 100 € do 140 € ili po kilogramu žive mjere od 2,3 € do 2,5 €. Cijena jednog kilograma mesa je bila od 5,5 € do 6 €.

U kategoriji kozarstva u ponudi su bile koze po cijeni od 60 € do 300 € koliko su bile visokomliječne koze, koze sa jaradima su bile od 180 € do 270 €. Cijena sanskih jaradi je bila 150 €, a jarčevi ove su bili 100 €. Cijena jarčeva drugih rasa je bila od 60 € do 300 €. Cijena jaradi je bila od 35 € do 70 €, a cijena po kilogramu mesa 6 €. Cijena jarica je bila od 50 € do 80 €.

Iz oblasti svinjarstva dobijeni su sledeći rezultati:

Cijena malih prasadi je bila od 50 € do 100 €, cijena po kilogramu žive mjere je bila od 3 € do 4,5 €. Cijena prasadi za klanje iznosila je 250 €. Cijena suprasnih krmača je bila od 350 € do 900 €. Nerastovi su se mogli naći po cijeni od 500 €.

U ovom periodu su se mogle kupiti i kobile čija je cijena bila 550 € do 850 €, cijena konja je bila 700 €, a cijena kobila sa ždrebadima je bila 700 €. Cijena ždrebadi je bila od 130 € do 200 €. Magarci su se takođe mogli kupiti po cijeni od 120 € do 180 €.

Iz oblasti živinarstva u ponudi su bili pijetlovi po cijeni od 7 € do 25 €. Cijena koka je bila od 2 € do 5,5 €, cijena piladi od 1 € do 5 €. Cijena para ćurki je bila 80 €.  Cijena prepelica je bila 3 €, morki 15 €, patke su bile od 10 € do 15 €. Cijena gusaka je bila 40 €. Mužjaci Indijske trkačice su bili 20 €.

Pripremila: Anđela Bojić