Kako pravilno fotografisati domaće životinje za internet prodaju

Fotografija je objektivan dokument za identifikaciju grla. Fotografija treba da bude napravljena tako da se na njoj vide sve karakteristične osobine (dobre i loše), pol i kategorija grla koje se slika. Na fotografiji treba da se vide svi postojeći tragovi i tjelesne oznake na glavi, nogama i drugim dijelovima tijela, ali bez ljudi i objekata […]

read more

Pravilna kategorizacija domaćih životinja

Pravilna kategorizacija u govedarstvu Telad – Mlađa grla oba pola od rođenja do uzrasti od 3 do 6 mjeseci. Napajanje ove kategorije se završava sa dva mjeseca starosti kako bi tele počelo što prije da koristi čvrstu hranu. Junad – Grla oba pola, uzrasta od 3-6 mjeseci do 12-14 mjeseci. Za žensko grlo se kaže […]

read more

Cijene stoke od 08. 06.-21. 06.

U periodu od 08.06. do 21.06. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva, dobijeni su sledeći rezultati: Iz oblasti govedarstva kao i u prethodnom periodu najviše su se prodavala telad starosti do 10 dana i njihova cijena se formirala na osnovu rase i kretala se od 230 € do 300 €. Telad starosti […]

read more

Cijene stoke od 25.05.-07.06.

U periodu od 25.05.-07.06. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva dobijeni su sledeći rezultati: Iz oblasti govedarstva u ponudi najviše su bila telad starosti do 15 dana i njihova cijena se formirala na osnovu rase i kretala se od 200 €-300 €. Telad simentalske rase su bila od 250 € do 300 […]

read more

Cijene stoke od 11.05.-24.05.

U periodu od 11.05.-24.05. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva, dobijeni su sledeći rezulteti: Iz oblasti govedarstva kao i u prethodnom preriodu najviše su se prodavala telad starosti do 15 dana i njihova cijena se formirala na osnovu rase i kretala se do 300€. Telad simentalske rase su bila od 230€ do […]

read more

Mjesečni izvještaj: cijene stoke od 10.04. do 10.05.

Mjesečni izvještaj na portalu seljak.me, u periodu od 10.04-10.05. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva, na teritoriji Crne Gore dobijeni su sledeći rezultati. U toku prethodnog mjeseca najviče objava je bilo iz oblasti govedarstva, cijena teladi se kretala u skladu sa starosti i kilažom, bila je u rasponu od 200€-600€. Cijena jednog […]

read more

Kosidba

Travni ekosistem je ekosistem biljaka i životinja u kojima dominiraju zeljaste biljke. Travni ekosistemi se dijele na prirodne i vještačke. Prirodni travnjaci kao jedan od zelenih dijelova planete Zemlje  igraju izuzetnu ulogu u životu ljudi na posredan ili neposredan način. Prirodni travnjaci su biljne zajednice gdje dominiraju trave, ali u značajnoj mjeri dio njihovog sastava […]

read more

Domaći balkanski magarac

Domaći balkanski magarac koji se gaji na području Crne Gore pripada tipu balkanskog magarca. Uglavnom se gaji u nepristupačnim, krševitim područjima južnog i središnjeg dijela Crne Gore, a to su barska, cetinjska i ulcinjska opština, kao i djelovi podgoričke i danilovgradske opštine. Pogodan je za gajenje kako u žarkim, tako i u veoma hladnim područjima, […]

read more

Ishrana konja

Konji spadaju u nepreživare i imaju srazmjerno mali, jednostavan želudac. Spadaju u biljojede tako da se njihova ishrana bazira na korišćenju različitih vrsta biljnih hraniva. Da li će konj i u kojoj mjeri postići maksimum u pravcu reprodukcije, tjelesne razvijenosti ili radne i sportske sposobnosti u velikoj mjeri zavisi od pravilne ishrane. Pravilna ishrana podrazumijeva […]

read more

U par koraka do kvalitetnog sijena

Kvalitet hraniva za ishranu stoke je preduslov uspješne proizvodnje. U našoj zemlji, farmeri se tokom većeg dijela godine oslanjaju na upotrebu sijena u ishrani životinja. Ono predstavlja osnovno kabasto hranivo kojim stočari raspolažu tokom zimskog perioda, a pogodno je za ishranu gotovo svih vrsta i kategorija stoke. Za preživare, sijeno je najvažnija komponenta obroka jer […]

read more
Pages 1 of 2
  • 1
  • 2