Tekući radovi u vinogradu – radovi u junu mjesecu

Poznato je da ciklus razvoja vinove loze zavisi od vremenskih uslova, u proljeće se vinova loza budi i započinje svoj godišnji ciklus rasta koji kreće sa buđenjem pupoljaka a završava  opadanjem lišća u jesen i prelaskom u stanje zimskog mirovanja. Prema svojoj fazi rasta, vinova loza ima različite potrebe i zahtjeve za uspješan rast i […]

read more

Opasnost od kvarenja vina

Porastom temperature u podrumu tj. porastom spoljašnje temperature vazduha postoji opasnost od kvarenja vina .Do kvarenja najčešće dolazi ako je tokom tehnološkog postupka proizvodnje vina došlo do nekih propusta- grožđe je bilo lošeg kvaliteta, nijesu se koristila dozvoljena enološka sredstva , faze proizvodnje se nijesu pravovremeno i pravilno odvijale , ukoliko se nije dovoljno vodilo […]

read more

PROLJEĆNA ZAŠTITA VINOVE LOZE

Iskusni vinogradari znaju da je ovo period kada treba obaviti hemijsku zaštitu vinograda u cilju sprečavanja pojave plamenjače, jedne od ekonomski najznačajnijih bolesti vinove loze.  U većini zasada, vinova loza nalazi se u fazi razvoja listova i intenzivnog porasta lastara koji su u proseku dužine 15-20 cm, a počelo je i diferenciranje grozdova. Ovo je […]

read more

Savjet za vinogradare: Eriofidne grinje

Često se u proljećnom periodu na vinovoj lozi, posebno na najmlađem vršnom lišću, zapažaju pojedinačna mjehurasta ispupčenja lisnog tkiva. Na naličju ovakvih listova, u okviru nastalih ispupčenja, primjećuje se bijela vunasta navlaka. Ovakvi simptomi ukazuju na prisustvo eriofidne grinje Eriophyes vitis, koja prouzrokuje tzv. erinozu.Grinja ima više generacija godišnje, a prezimljavaju odrasle jedinke skrivene u […]

read more

Pepelnica vinove loze – lat. Uncinula necator (Schwein.) Burrill

Pepelnica vinove loze je parazitna bolest koja se javlja od davnina. Smatra se da je zemlja porijekla ove bolest Japan odakle se bolest prenijela u Ameriku gdje je prvi put i zapažena 1834. godine. U Evropu je stigla iz Amerike 1845. godine a onda se proširila na zemlje Sredozemlja, Aziju, Afriku i Australiju. Vrlo je […]

read more

Vinograd u proljeće

Godišnji ciklus vinove loze ima sledeća obilježja: početak aktiviranja rezervnih materija, suzenje, početak obrazovanja lastara, cvjetanje, šarak, puna zrelost grožđa, otpadanje lišća. Period proljeća odlikuje razviće i rastenje novih lastara sa svim organima: lišćem, cvastima, zapercima, pupoljcima….kao i intenziviranje funkcije korjenovog sistema. Period traje od 40-50 dana i u toku njega najvažnije mjere u vinogradu […]

read more

Proljećna zaštita voćnjaka i vinograda

Lijepo vrijeme pokrenulo je vegetaciju kod svih voćnih vrsta i vinove loze. Ovo je i pravo vrijeme za proljećnu zaštitu koja ima za cilj da redukuje brojnost štetnih organizama koji su prezimljavali u zasadu i koji se aktiviraju sa porastom temperature. Kada je riječ o hemijskoj zaštiti važno je pratiti fenofazu u kojoj se voćka […]

read more

Kaberne sovinjon (Kabernet sauvignon)

Kaberne sovinjon (sinonimi: Petit vidure, Petit kabernet, Petit bouche, Bordeaux, Vaucluse) spada među najpoznatije sorte za proizvodnju crvenih vina. Vodi porikjelo iz Francuske odnosno iz čuvenog francuskog regiona Bordo (Bordeaux) a nastala je spontanim ukrštanjem između sorti Kaberne fran (Cabernet franc) i Sovinjon blank (Sauvignon blanc). Sorta Kabrne sovinjon se gaji u skoro svim vinogradarskim […]

read more

Kompostiranje

Kako se u današnjici proizvede velika količina biorazgradivog otpada koji se tretira kao niskovrijedan materijal, poželjno je da se razmišljanje usmjeri u pravcu efikasnog i praktičnog iskorištavanja istog. Kompostiranje predstavlja vrlo efikasan i praktičan način iskorištavanja organskog otpada koji može imati različito porijeklo. Konkretno kompostiranje je proces hemijske i mikrobiološke razgranje organske materije iz otpada […]

read more

Majski , obični gundelj -Melolontha melolontha L.

Porijeklom je iz Evrope i  naročito je značajan kao štetočina u zemljama  srednje Evrope, a posebno u brdsko-planinskim predjelima, gdje redovno dostiže visoku brojnost. Poslednjih godina masovnije se pojavljuje u brdsko-planinskom području Crne Gore, na livadama i pašnjacima gdje pričinjava veliku štetu. Morfologija Tijelo imaga je dugo oko 26 mm. Pokrioioca su smeđe boje, a […]

read more
Pages 1 of 2
  • 1
  • 2