Mjesečni izvještaj o ponudi i cijenama mehanizacije i opreme u biljnoj proizvodnji i stočarstvu za period od 11.09. do 11.10.2020.

Iz kategorije mehanizacije i opreme za biljnu i stočarsku  proizvodnju, na sajtu „Seljak.me“  u periodu od 11.09. do 11.10.2020. ostvarena je distribucija sledeće mehanizacije i opreme po navedenim cijenama: Traktori su imali cijenu od 1800-6000 €, šasija sa duplim gumama je koštala 750 €, traktorska kabina 450 €. Traktorske gume (3 kom.) 180 €. Motokultivator […]

read more

Mjesečni izvještaj o ponudi i cijenama mehanizacije i opreme u biljnoj proizvodnji i stočarstvu za period od 11.07. do 11.08.2020.

Iz kategorije mehanizacije i opreme za biljnu i stočarsku  proizvodnju, na sajtu „Seljak.me“  u periodu od 11.07. do 11.08.2020. ostvarena je distribucija sledeće mehanizacije i opreme po navedenim cijenama: Traktori su se mogli naći po cijeni od 5300-18000 €, kosačice od 300-950 €, motokultivatori 5000 €, balirke 1600-4500 € prikolice 300-1300 €, rasturači 200 €. […]

read more

Uređaji i oprema za izđubravanje stočarskih objekata

Sistemi izđubravanja tečnog stajnjaka Oprema za izđubravanje tečnog stajnjaka zasniva se na principu oticanja tečnosti koja zavisi od konzistencije stajnjaka. Na sposobnost i brzinu oticanja tečnog stajnjaka utiče i viskozitet tečne mase. Osobine tečnog stajnjaka značajne su kod projektovanja sistema izđubravanja i izbora odgovarajuće opreme za manipulaciju. Sistemi izđubravanja tečnog stajnjaka mogu biti: sistem sa […]

read more

Mašine za spremanje silaže

Na većim farmama ishrana stoke zasniva se u spremanju dnevnog obroka sa sijenom, zelenom svježom masom i silažom. Silaža predstavlja konzervisanu stočnu hranu proiyvedenu posebnom tehnologijom siliranja, konzervisanja svježe biljne mase u anaerobnim uslovima. Konzervisanje silaže može se obaviti procesom mliječno-kiselinskog vrenja, biološkim procesom ili dodavanjem sredstava koja obavljaju konzervaciju. Iz pomenutih razloga silaža predstavlja […]

read more

Mašine i uređaji za prevrtanje i sakupljanje sijena

Rotacioni prevrtač i sakupljač sijena Rotacioni prevrtač i sakupljač sijena je priključna mašina  koja se sastoji iz nosivog rama na kome su postavljeni aktivni elementi u obliku horizontalnih rotora sa elastičnim prstima. Aktivni elementi su zglobno i nezavisno vezani za nosivi ram, radi boljeg kopiranja terena. U procesu rada aktivni elementi rotora podižu i prevrću […]

read more

Mašine za spremanje sijena i silaže

Spremanje travne mase predstavlja tehnološki postupak koji obuhvata: košenje, sušenje, sakupljanje, utovar  i transport u različitim oblicima. Ti oblici mogu biti zelena masa, prosušeno sijeno, suvo sijeno, silaža, sjenaža ili kao proizvod tehnologije, lucerkino brašno. U tehnološkom procesu spremanja sijena treba nastojati da se sačuvaju hranljive materije, koje se najvećim dijelom nalaze u listu i […]

read more

Cijene mehanizacije i opreme u biljnoj proizvodnji i stočarstvu u periodu od 11.05. do 11.06.

Mjesečni izvještaj na portalu seljak.me, u periodu od 11.05.-11.06. tekuće godine, na temu distribucije opreme i mehanizacije, na teritoriji Crne Gore dobijeni su sledeći rezultati. Traktori su koštali od 3800 – 6500 € , cijena traktora sa dodacima bila je od 6000 do 13000 €, traktorska kabina koštala je 400€. Cijena motokultivatora kretala se od […]

read more