Spriječimo pojavu afričke kuge svinja

U okviru kampanje za podizanje svijesti o rizicima i mjerama prevencije u cilju sprečavanja pojave bolesti afrička kuga svinja u Crnoj Gori, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ovih dana realizuje nove radionice za ciljne grupe, po opštinama. Kampanja je podržana od strane Evropske komisije.Afrička kuga svinja je virusna zarazna bolest svinja (domaćih […]

read more

Počinje EFSA kampanja za podizanje svijesti o Afričkoj Kugi svinja u Jugoistočnoj Evropi

Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) je započela veliku kampanju podizanja svijesti i pomoći u zaustavljanju širenja afričke kuge svinja (AKS) u jugoistočnoj Evropi. Informacije o EFSA AKS kampanji možete naći na sljedećoj stranici koja je urađena i na crnogorskom jeziku: https://www.efsa.europa.eu/en/StopASF#/me/ Kampanja je usmjerena na zemlje koje je EFSA 2019. godine kolektivno identifikovala da […]

read more

Landras- mesnata rasa svinja

Kako se mijenja standard stanovništva, tako se mijenjaju i potrebe za hranom. Meso je vrlo vrijedna i gotovo nezamjenljiva namirnica i najbogatiji je izvor bjelančevina u ishrani. U mesu su zastupljene sve potrebne mineralne materije, vitamini i esencijalne amino kiseline koje su u bjelančevinama mesa nalaze u najpovoljnijem odnosu za potrebe čovjeka. Proizvodnja svinja predstavlja […]

read more

Pravilna kategorizacija domaćih životinja

Pravilna kategorizacija u govedarstvu Telad – Mlađa grla oba pola od rođenja do uzrasti od 3 do 6 mjeseci. Napajanje ove kategorije se završava sa dva mjeseca starosti kako bi tele počelo što prije da koristi čvrstu hranu. Junad – Grla oba pola, uzrasta od 3-6 mjeseci do 12-14 mjeseci. Za žensko grlo se kaže […]

read more

Cijene stoke od 08. 06.-21. 06.

U periodu od 08.06. do 21.06. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva, dobijeni su sledeći rezultati: Iz oblasti govedarstva kao i u prethodnom periodu najviše su se prodavala telad starosti do 10 dana i njihova cijena se formirala na osnovu rase i kretala se od 230 € do 300 €. Telad starosti […]

read more

Cijene stoke od 25.05.-07.06.

U periodu od 25.05.-07.06. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva dobijeni su sledeći rezultati: Iz oblasti govedarstva u ponudi najviše su bila telad starosti do 15 dana i njihova cijena se formirala na osnovu rase i kretala se od 200 €-300 €. Telad simentalske rase su bila od 250 € do 300 […]

read more

Cijene stoke od 11.05.-24.05.

U periodu od 11.05.-24.05. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva, dobijeni su sledeći rezulteti: Iz oblasti govedarstva kao i u prethodnom preriodu najviše su se prodavala telad starosti do 15 dana i njihova cijena se formirala na osnovu rase i kretala se do 300€. Telad simentalske rase su bila od 230€ do […]

read more

Mjesečni izvještaj: cijene stoke od 10.04. do 10.05.

Mjesečni izvještaj na portalu seljak.me, u periodu od 10.04-10.05. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva, na teritoriji Crne Gore dobijeni su sledeći rezultati. U toku prethodnog mjeseca najviče objava je bilo iz oblasti govedarstva, cijena teladi se kretala u skladu sa starosti i kilažom, bila je u rasponu od 200€-600€. Cijena jednog […]

read more

Sojino zrno u ishrani

Soja (Glycine max) je biljna vrsta iz porodice Fabaceae. Porijeklo ove biljke je iz Kine odakle se na prostor Evrope proširila u 18.vijeku. 1918. godine Jugoslavija biva obogaćena ovom biljkom i tako počinje selekcijski i oplemenjivački rad. Soja ja jedna od najraširenijih i najiskoristivijih biljaka. Konzumiranjem sojinog zrna primjećen je smanjen porast pacova međutim ovaj […]

read more

Hraniva za svinje

Svinje su monogastrične životinje i njihova ishrana se bazira na koncentratima a kabastu hranu slabije koriste. Svinje ne mogu da koriste neproteinske izvore azota kao što je to slučaj sa preživarima. Podjela hraniva za svinje vrši se u skladu potreba životinje u hranljivim materijama i to na: ugljenohidratna, proteinska i mineralna. U ugljenohidratna hraniva spadaju: […]

read more
Pages 1 of 2
  • 1
  • 2