Cijene stoke od 17.08. – 30. 08.

U periodu od 17. 07. do 30. 08. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva dobijeni su sledeći rezultati: Iz oblasti govedarstva bila je najveća ponuda teladi starosti do 10 dana i njihova cijena je zavisila od rase, pa su melezi bili od  200 € do 220€, a cijena rasnih teladi od 250 […]

read more

Cijene stoke od 20. 07.– 02. 08.

U periodu od 20. 07. do 02. 08. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva dobijeni su sledeći rezultati: Iz oblasti govedarstva bila je najveća ponuda teladi starosti do 10 dana i njihova cijena je zavisila od rase, pa su melezi bili od  200 € do 230€, a cijena rasnih teladi od 250 […]

read more

Kako pravilno fotografisati domaće životinje za internet prodaju

Fotografija je objektivan dokument za identifikaciju grla. Fotografija treba da bude napravljena tako da se na njoj vide sve karakteristične osobine (dobre i loše), pol i kategorija grla koje se slika. Na fotografiji treba da se vide svi postojeći tragovi i tjelesne oznake na glavi, nogama i drugim dijelovima tijela, ali bez ljudi i objekata […]

read more

Cijene stoke od 06. 07.- 19. 07.

U periodu od 06. 07. do 19. 07. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva dobijeni su sledeći rezultati: Iz oblasti govedarstva kao i u prethodnom periodu najviše su se prodavala telad starosti do 10 dana i njihova cijena se formirala na osnovu rase i kretala se od 200 € do 350 €. […]

read more

Ni metafonka, ni motafonka već Smeđe govedo ili Brown Swiss

Porijeklo Brown Swiss ili Smeđe govedo je jedna od najstarijih pasmina goveda čije originalno porijeklo vodi iz Švajcarske i to iz pokrajina Schwyz, Zug, St. Gallen, Glarus, Lucerne i Zurich gdje su se krave koristile za proizvodnju mlijeka, mesa i kao radna snaga. Moderni mliječni tip stvoren je u SAD od uvezenih grla iz Švajcarske. […]

read more

Silaža

Ljeto je vrijeme kada se uzgajivači stoke spremaju za zimu. Određuju broj grla koja će gajiti tokom zimskog perioda i izračunavaju koliko je potrebno spremiti hrane za njih. Siliranje je način konzervisanja visoko vlažnih hraniva pomoću mikroorganizama bez prisustva kiseonika iz vazduha, pri čemu nastaju lako svarljive masne kiseline (mliječna, sirćetna i buterna). Većina stočara […]

read more

Pravilna kategorizacija domaćih životinja

Pravilna kategorizacija u govedarstvu Telad – Mlađa grla oba pola od rođenja do uzrasti od 3 do 6 mjeseci. Napajanje ove kategorije se završava sa dva mjeseca starosti kako bi tele počelo što prije da koristi čvrstu hranu. Junad – Grla oba pola, uzrasta od 3-6 mjeseci do 12-14 mjeseci. Za žensko grlo se kaže […]

read more

Cijene stoke od 08. 06.-21. 06.

U periodu od 08.06. do 21.06. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva, dobijeni su sledeći rezultati: Iz oblasti govedarstva kao i u prethodnom periodu najviše su se prodavala telad starosti do 10 dana i njihova cijena se formirala na osnovu rase i kretala se od 230 € do 300 €. Telad starosti […]

read more

Cijene stoke od 25.05.-07.06.

U periodu od 25.05.-07.06. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva dobijeni su sledeći rezultati: Iz oblasti govedarstva u ponudi najviše su bila telad starosti do 15 dana i njihova cijena se formirala na osnovu rase i kretala se od 200 €-300 €. Telad simentalske rase su bila od 250 € do 300 […]

read more

Cijene stoke od 11.05.-24.05.

U periodu od 11.05.-24.05. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva, dobijeni su sledeći rezulteti: Iz oblasti govedarstva kao i u prethodnom preriodu najviše su se prodavala telad starosti do 15 dana i njihova cijena se formirala na osnovu rase i kretala se do 300€. Telad simentalske rase su bila od 230€ do […]

read more
Pages 1 of 4
  • 1
  • 2
  • 4