U periodu od 28.09. do 11.10. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva dobijeni su sljedeći rezultati:

Iz oblasti govedarstva bila je najveća ponuda krava i njihova cijena je bila u rasponu 500-2500 € ili 1 € po kilogramu žive mjere. Cijena teladi je iznosila 200-800 €, dok se cijena po kilogramu mesa kretala od 5.5 € do 6 €, a cijena po kilogramu žive mjere je bila u rasponu 3-4 €. Cijena krava sa teladima je bila od 850 € do 1700 €. Cijena junica je iznosila 400-2000 €. Cijena junaca je varirala od 250 € do 850 €, a za kilogram žive mjere trebalo je izdvojiti od 2,2 € do 2,5 €, a za kilogram mesa 4€. Cijena bikova se kretala u rasponu od 900€ do 1500 €, a po kilogramu žive mjere je bila od  2 € do 2,3 €, dok je za kilogram mesa trebalo izdvojiti 4,5 €. Cijena volova je bila 2€ po kilogramu žive mjere.

Iz oblasti ovčarstva dobijeni su sljedeći rezultati:

Cijena ovaca je bila od 90 € do 200 €, dok je cijena ovnova iznosila od 100 € do 200 € ili 2 € po kilogramu mesa. Cijena jagnjadi se kretala u rasponu od 90 € do 150 € ili po kilogramu žive mjere 2,5 €, a za kilogram mesa je potrebno izdvojiti 5,5 €. Cijena šilježadi je iznosila 2,5 € po kilogramu žive mjere. Prodavala su se i cijela stada čija je cijena varirala 70-250 €, zavisno od broja jedinki.

U kategoriji kozarstva u ponudi su bile koze po cijeni od 70 € do 160 €.  Cijena jaradi je bila 70 do 100 €, a cijena za kilogram mesa je bila 5,5-6 €. Cijena jarčeva je bila u rasponu od 70 € do 350 €.

Iz oblasti svinjarstva dobijeni su sljedeći rezultati:

Najviše su se prodavala prasad po cijeni od 50 € do 80 €, cijena po kilogramu žive mjere je bila od 2,5-3,5 € ili od 4 € do 4,5 € po kilogramu mesa. Cijena krmača je bila 350-500 €. U ponudi su bile i mangulice čija se cijena kretala od 100 € do 110 €.

U ovom periodu su se mogle kupiti i kobile čija je cijena bila 550 € do 1800 €, cijena konja je iznosila od 500 € do 1300 €, dok je cijena  ždrebadi bila 150-250 €.

Iz oblasti živinarstva u ponudi su bili pijetlovi po cijeni od 5 € do 25 €. Cijena koka je bila od 2 € do 30 €, cijena piladi od 0,6 € do 3,5 €. Cijena ćurki je varirala od 6 € do 45 €. Cijena prepelica je bila 0,8 € do 3 €, morki 10 €, patke su bile 10-20 €, cijena fazana je bila od 15 €. Pojedinačna cijena guski je bila u rasponu od 35 € do 40 €, a jato se prodavalo po cijeni od 159 €.

Iz oblasti pčelarstva u ponudi su bila društva sa košnicama, a cijena je bila 150 €.

Pripremila: Kuč Kristina