Kao i u avgustu glavni posao na pčelinjaku u septembru mjesecu je priprema pčela za zimu. U tu svrhu se sa prihranjivanjem nastavlja sve dok se u košnici ne obezbijedi najmanje 15 kg meda. Prihranjivanje se obavlja sa šećernim sirupom napravljenim od tri dijela vode i dva dijela šećera. Prihrana se obično završava od polovine do kraja ovog mjeseca. Kako bi se smanjio rizik od pojave grabeži prihranu je najbolje obavljati u večernjim časovima.

Osim obezbjeđivanja dovoljne količine hrane, za prezimljavanje pčela je bitan i njen raspored u košnici. Za dobro prezimljavanje treba obezbijediti dovoljnu količinu meda iznad budućeg klubeta, a sa strane pune okvire. Dobar vijenac meda iznad klubeta je bitan za prezimljavanje jer omogućava laku pristupačnost i manje pomjeranje klubeta tokom hladnih zimskih mjeseci. Dobar vijenac meda na okviru (ramu) podrazumijeva vijence meda široke od 8 do 10 cm (posmatrano od satonoše prema dolje) koji se spuštaju polukružno na dolje do oko polovine rama. U društvu obično ima više ovakvih ramova, što zavisi prevashodno od njegove jačine.

Po jedan ram lijevo i desno pored ovih ramova koji u donjem dijelu imaju leglo i na kojima zimuju pčele, treba da ispod vijenca meda imaju bogatu zalihu cvjetnog praha (polena), dok pored njih (krajnji ramovi u košnici) treba da su skoro potpuno ispunjeni sa medom.

U L. R. košnicama glavni dio rezervi meda mora da bude u gornjem nastavku, s tim da se u sredini nalazi dio praznih ćelija. Slabija društva koja nemaju dobre izglede za prezimljavanje treba spojiti sa jačim.

Pripremio: dipl. ing. polj. Dušan Ivanović