U periodu od 14. 09. do 28. 09. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva dobijeni su sledeći rezultati:

Iz oblasti govedarstva bila je najveća ponuda krava i njihova cijena je bila u rasponu 500-2000€. Cijena teladi bila je 170-600€, dok se cijena po kilogramu mesa kretala od 3 € do 6 €. Cijena krava sa teladima je bila od 990 € do 1800 € koliko je trebalo izdvojiti za kravu u čistoj rasi. Cijena junadi je iznosila 700-1300€. Cijena bikova po kilogramu žive mjere je bila od  2 € do 4 €. Cijena junca je bila  2,20 €/kg.

Iz oblasti ovčarstva dobijeni su sledeći rezultati:

Cijena ovaca je bila od 80 € do 270 €, dok je cijena ovnova iznosila od  120 € do 180 € ili 2,2 € po kilogramu mesa. Cijena jagnjadi se kretala u rasponu od 120 € do 150 € ili po kilogramu žive mjere od 2,5 € do 5,5 €. Cijena šilježadi je iznosila 130 €.

U kategoriji kozarstva u ponudi su bile koze po cijeni od 60 € do 220 € koliko su bile visokomliječne koze.  Cijena jarica je bila 60 do 80 €, a cijena jaradi je bila 6 € za kilogram mesa. Cijena jarčeva od 120 € do 300 €. Koza sa jaradima je mogla da se kupi u rasponu cijena 130-200 €.

Iz oblasti svinjarstva dobijeni su sledeći rezultati:

Cijena malih prasadi je bila od 50 € do 80 €, cijena po kilogramu žive mjere je bila od 3 € do 4,5 €. Nerast je koštao 500 €, a krmače 400 €.

U ovom periodu su se mogle kupiti i kobile čija je cijena bila 550 € do 1800 €, cijena konja je bila od 400 € do 1500 €, pastuva 600 €, a cijena kobila sa ždrebadima je bila 1000 €. Cijena magarca je bila 150 €.

Iz oblasti živinarstva u ponudi su bili pijetlovi po cijeni od 5 € do 15 €. Cijena koka je bila od 5 € do 25 €, cijena piladi od 0.65 € do 8 €. Cijena prepelica je bila 0.8€ do 3 €, morki 15 €, patke su bile  20 €, cijena fazana je bila od 15 € do 22€.

Iz oblasti pčelarsta u ponudi su bile košnice od 12 do 30 €, a cijena pčela je iznosila 1300 €.

Pripremila: Kristina Kuč