Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, svake godine, u skladu sa opredjeljenim sredstvima u budžetu finansijski podržava studente veterinarske medicine.Imajući u vidu deficitarnost ovog kadra, kao i činjenicu da fakultet veterinarske medicine nema u Crnoj Gori, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosantarne poslove, a ranije Veterinarska uprava, već duži niz godina, sredstva za ovu namjenu raspodjeljuje u skladu sa primljenim prijavama studenata veterinarske medicine.Pravo na finansijsku podršku imaju studenti koji su upisali najmanje drugu godinu fakulteta i crnogorski su državljani.Prijave se predaju na arhivi Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove do 31. oktobra 2020. godine.Uz prijavu treba dostaviti: – potvrdu o redovno upisanoj najmanje drugoj godini fakulteta;- uvjerenje (dokaz) o crnogorskom državljanstvu.Finansijska podrška će se dodijeliti shodno opredijeljenim sredstvima – Program mjera obavezne zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini tačka 22 komponenta 3, raspodijeljena ravnomjerno prema broju studenata koji se prijave i dostave navedenu dokumentaciju.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja