U periodu od 06. 07. do 19. 07. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva dobijeni su sledeći rezultati:

Iz oblasti govedarstva kao i u prethodnom periodu najviše su se prodavala telad starosti do 10 dana i njihova cijena se formirala na osnovu rase i kretala se od 200 € do 350 €. Telad starosti od 2 do 3 mjeseca su bila od 350 € do 600 € u zavisnosti od rase, dok je kilogram mesa bio od 5 € do 6 € ili kilogram žive mjere od 3.3 € do 3.5 €. Krave sa teladima su se kretale u rasponu od 1000 € do 1800 €. Krave bez teladi su bile od 700 € do 1200 €. Cijena junica je bila od 600 € do 1400 € koliko se moralo izdvojiti za steonu junicu. Cijena bikova se kretala od 400 € do 1200 € ili cijena žive mjere 2.2 €/kg. Cijena jalovih krava se kretala od 400 € do 750€. Takođe u ponudi su bili i junčevi čija je cijena iznosila od 750€ do 1500 €.

Iz oblasti ovčarstva cijena jagnjadi se kretala u rasponu od 100 € do 180 € u zavisnosti od rase ili po cijeni kilograma žive mjere 2.5 € do 3 €. Kilogram mesa se kretao od 5.5 € do 7 €. Cijena ovaca se formirala na osnovu rase i starosti pa su romanovske ovce i jagnjice bile od 110 € do 220 €, a cijena ovnova je bila od 100 € do 350 € koliko je bio ovan romanovske rase. Cijena ovaca sa jagnjadima je bila od 100 € do 200 € ili 2.7 €/kg žive mjere. Cijena romanovskih ovaca sa jagnjadima je bila od 130 € do 300 €.

U kategoriji kozarstva dobijeni su sledeći podaci:

Cijena koza se kretala od 80 € do 250 € u zavisnosti od rase, cijena koza sa jaradima je bila od 90 € do 250 €, a cijena jarčeva u zavisnosti od rase je iznosila od 100 € do 300 €. Jarac Mursijsko- granadske rase je bio 200 €. Cijena jaradi je varirala u zavisnosti od uzrasta, namjene i rase pa je bila od 30 € do 150 € koliko je trebalo izdvojiti za Nubursko jare. Cijena jarica je bila od 100 € do 120 €. Cijena jarećeg mesa je bila 6 € .

Iz oblasti svinjarstva u ponudi su bila prasad ispod krmače čija je cijena bila od 60€ do 70 €. Prasad do 35 kg su bila 90 €. Cijena prasadi po kilogramu žive mjere je 3.3 €. Cijena krmača se kretala od 300 € do 600 € koliko su bile suprasne krmače. Cijena krmača Bijele mangulice je bila 450 €. Cijena nerasta je bila od 250 € do 1000 €. Takođe u ponudi su bila i Vijetnamska prasad čija je cijena bila 35 €.

Kada je riječ o živinarskoj proizvodnji ponuda je bila bogata. U ponudi su bila pilad čija je cijena bila 0.60 € do 5 € koliko su bila pilad Kikireza, tovne ćurke su bile od 6 € do 8.5 €. Cijena pataka je bila 10 €, gusaka 35 €, gusaka 40 €. Cijena mladih koka nosilja je bila 6.5 €, koke Leghorn rase su bile od 7 € do 8 €. Cijena domaćih kokošaka je bila do 12 €. Cijena prepelica je bila od 1 € do 3 €. Pijetlovi su bili od 4 € koliko je bio domaći pijetao do 25 € koliko su bili pijetlovi Sussex rase.Takođe u ponudi su bili golubovi po cijeni od 10 € i ukrasna živina koja je bila 35 €.

Iz oblasti konjarstva u ponudi su bili pastuvi po cijeni od 700 € do 1800 €, kobile čija je cijena bila od 450 € do 1350 €. Cijena ždrebadi je bila 120 € i magarci su se mogli naći po cijeni od 250 €.

Pripremila: Anđela Bojić