U periodu od 08.06. do 21.06. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva, dobijeni su sledeći rezultati:

Iz oblasti govedarstva kao i u prethodnom periodu najviše su se prodavala telad starosti do 10 dana i njihova cijena se formirala na osnovu rase i kretala se od 230 € do 300 €. Telad starosti do 3 mjeseca su bila od 350 € do 580 € u zavisnosti od rase, dok je kilogram mesa bio od 5.5 € do 6.5 €. U ponudi su bile i steone krave čija je cijena bila od 900 € do 1500 €. Krave sa teladima su se kretale u rasponu od 850 € do 1550 €. Cijena junica je bila od 650 € do 1600 € koliko se moralo izdvojiti za steonu junicu. Mogle su se naći i čistokrvne Simentalke po cijeni od 1600 € do 1700 €. Cijena bikova se kretala od 1250 € do 2500 €. Cijena jalovih krava se kretala od 1.6 € žive mjere ili fiksno 600 €.

Iz oblasti ovčarstva cijena jagnjadi se kretala u rasponu od 120 € do 250 € u zavisnosti od rase ili po cijeni kilograma žive mjere 2.6 € do 3 €. Kilogram mesa se kretao od 5.5 € do 7 €. Cijena ovaca se forirala na osnovu rase i starosti pa su romanovske ovce bile od 100 € do 250 €, janjice ove rase su bile 150 €, a ovnovi od 100 € do 300 €. Ovnovi sjeničke rase su bili od 230 € do 280 €. Šilježad su se kretala u rasponu od 140- 150 €.

U kategoriji kozarstva dobijeni su sledeći podaci:

Cijena koza se kretala od 70 € do 250 € u zavisnosti od rase, cijena koza sa jaradima je bila od 90 € do 280 €, a cijena jarčeva u zavisnosti od rase je iznosila od 80 € do 350 € koliko je bio jarac burske rase. Cijena jaradi je varirala u zavisnosti od uzrasta, namjene i rase pa je bila od 30 € do 90 €. Cijena jarećeg mesa je bila 6 €.

Kada je u pitanju živinarstvo ponuda je bila bogata, pa su se mogli naći pilići različitih rasa i uzrasta, kokoške, pilice, ukrasna živina, pijetlovi, prepelice i ćurke. Cijena pilića je zavisila od uzrasta pa je bila od 1 € do 10 €. Cijena tovne piladi je bila 3 €/kg.  Cijena leghorn koka je bila 7.5 €, brama 20 €, za manje jato se moralo izdvojiti 140 €. Cijena pijetlova je bila od 5 € do 50 € koliko su bili gološijani i leghorn pijetlovi. Cijena pilica je bila 6.5 €. Cijena prepelica je bila 2 €. Za ukrasnu živinu je trebalo izdvojiti od 30 € do 40 €, dok su papagaji bili 50 €. Cijena ćuraka je bila 15 €.

Iz oblasti svinjarstva u ponudi su bila prasad čija se cijena kretala od 3 €- 4 € ili fiksna cijena od 50 € do 90 €. Cijena po kilogramu žive mjere je bila 2.5 €. Ženska landras prasad su bila 65 €. Cijena nerasta je bila od 300 € do 350 €. Mangulice su se kretale od 100 € do 550 € u zavisnosti od pola i uzrasta.

Iz oblasti konjarstva mogli su se naći magarci, kobile, pastuvi i kobile sa ždrebadima. Cijena magaraca je bila 350 €, cijena kobila 500 €, pastuvi su bili od 350 € do 1500 €. Kobile sa ždrebadima su se kretale od 700 € do 1100 €.

U kategoriji pčelarstva u ponudi su bile matice po cijeni od 10 €, rojevi 30 € i pčele sa košnicama 220 €.

Pripremila: Anđela Bojić