Pravilna kategorizacija u govedarstvu

Telad – Mlađa grla oba pola od rođenja do uzrasti od 3 do 6 mjeseci. Napajanje ove kategorije se završava sa dva mjeseca starosti kako bi tele počelo što prije da koristi čvrstu hranu.

Junad – Grla oba pola, uzrasta od 3-6 mjeseci do 12-14 mjeseci. Za žensko grlo se kaže june, za muško junac ili bičić.

Junice  – U ovu kategoriju spadaju ženska grla koja su stasala za pripust, uzrasta 12-14 mjeseci pa do prvo partusa odnosno do teljenja.

Poželjan uzrast za pripust je sa 14-15 mjeseci odnosno kada grlo grlo stekne polnu zrelost, pored ovoga bitna je i fizička zrelost, odnosno da junica dostigne 350 kg.

Bikovi – Muška grla koja su namijenjena za priplod. Po pravilu ne bi trebala da se koriste grla mlađa od 15 mjeseci.

Krave – Kravama pripadaju ženska grla posle prvog teljenja pa sve do kraja života. Poželjno je da se krava što duže koristi kako bi se ostvarila redovna plodnost i visoka proizvodnja mlijeka.

U proizvodnji mlijeka koristi se mjerna jedinica kilogram (kg) zbog specifične težine koju ima mlijeko.

1l mlijeka iznosi 1,028-1,035kg

Prvotelka – ženska grla u prvoj laktaciji.

Volovi – Muška kastrirana grla, koja su namijenjena za rad ili za proizvodnju mesa.

Baby beef – Kod nas se ovaj termin koristi za utovljenu junad od 300 do 450 kg. U Evropi se ovaj termin koristi za tov mlađih grla gdje ishrana majčinim mlijekom i primarno mjesto.  To su grla koja nemaju stalne zube i pri klanju imaju tjelesnu masu  a) Ženska 329- 470 kg b) muška od 350- 500 kg. Trupovi da budu težine od 180- 300kg.

Jalova krava – krava koja ne može ostati bremenita ili ne može da oteli živo tele.

Steona krava –polno zrele gravidne krave, najčešće polno zrele sa 9 mjeseci.

Visoko steona krava/junica – junica ili krava čija je bremenitost u rasponu od 6-og do 9-og mjeseca.

Laktacija – period nakon teljenja do zalučenja.

Pravilan kategorizacija u ovčarstvu

Jagnje- mladunče ovce oba pola od rodjenja do zalučenja.

Zalučena jagnjad – mjesec do 3,5 mjeseca.

Šilježe- predstavlja podmladak oba pola u starosti od 6 do 12 mjeseci.

Dviska- žensko grle od 12 mjeseci do svog prvog jagnjenja odnosno do svoje prve laktacije.

Dvizak- muško grlo od druge godine života do prvog parenja.

Ovca- žensko grlo od prvog jagnjenja do kraja svog života.

Ovan- muško priplodno grlo.

Ovan za klanje –  životinje držane do osme godine starosti, nakon čega se kastriraju i pripremaju za klanje.

Ovca za klanje – ovce koje se koriste za tov radi proizvodnje mesa.

Sjagnjene ovce – bremenite ženke ovaca.

Pravilna kategorizacija u kozarstvu

Koza za priplod- ženke u punoj polnoj zrelosti.

Sjarena koza- bremenita ženka koza.

Jarac za priplod – mužjak koze stariji od 10-12 mjeseci koji se koristi za priplod.

Jare-  mladunče koze starosti do godinu dana.

Jarad za klanje – tovna jarad dohranjena u periodu dojenja do dostizanja mase od 20-25kg.

Koze za klanje – koze koje se kolju zbog steriliteta ili starosti.

Jarac za klanje – grla starija od 8 godina, nakon čega se kastriraju i pripremaju za klanje.

Pravilna klasifikacija u svinjarstvu

Prasad na sisi – odojčad:  mladunčad od rođenja do uzrasta od 28 ili 30 dana.

Zalučena prasad- od odbića do uzrasta od 25 do 30 kg ili 2-3 mjeseca starosti.

Nazimad- muška i ženska priplodna grla od 2-3 mjeseca do početka korišćenja u reprodukciji, nazimica do prašenja ili oko  12 mjeseci uzrasta.

Krmače- ženska priplodna grla koja su već u reprodukciji.

Nerastovi- muška priplodna grla.

Tovne svinje- grla koja se tove do oko 100 – 110 kg žive mase.

Pravilna kategorizacija u konjarstvu

Ždrebad  – grla oba pola do starosti od 1 godine.

Omad – ome: muško grlo za priplod od 1 do 3 godine (ranozreli) i do 4 godine (kasnozreli), omica – žensko grlo od 1 godine do ždrijebljenja.

Kobila – žensko priplodno grlo posle prvog ždrijebljenja.

Pastuv – muško grlo u priplodu – preko 4 godine.

Kastrat – kastrirano muško grlo.

Pravilna klasifikacija u živinarstvu

Mlada pilad (brojleri) – pilići oba pola, ne starija od 56 dana, a mase 1,4 do 2,2 kg.

Starija pilad- grla oba pola koja nijesu starija od 6 mjeseci i nijesu korišćena u priplodu. Masa pri klanju je 2 do 3 kg.

Kopuni – kastrirana muška grla.

Kokoši – ženska grla starija od 10 mjeseci.

Pijetlovi- odrasla muška grla starija od 10 mjeseci.

Pripremila: Anđela Bojić