Mjesečni izvještaj na portalu seljak.me, u periodu od 10.04-10.05. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva, na teritoriji Crne Gore dobijeni su sledeći rezultati.

U toku prethodnog mjeseca najviče objava je bilo iz oblasti govedarstva, cijena teladi se kretala u skladu sa starosti i kilažom, bila je u rasponu od 200€-600€. Cijena jednog kilograma telećeg mesa je bila od 5€-7€. Cijena junica je bila od 600€-1200€ u zavisnosti od rase, uzrasta. Cijena krava je iznosila 700€-1500€, a cijena krava sa teladima 1150-1600€. Cijena bikova je bila od 700€-1500€ takođe zavisno od rase i starosti, a kg žive mjere u toku ovog perioda je bio 2.50€.

U Crnoj Gori u toku ovog perioda u kategoriji ovčarstvo u ponudi su se mogle naći ovce, ovnovi, ovce sa jagnjadima, jagnjad. Tako je cijena ovaca bila od 100€-150€, jalove ovce su bile 120€, cijena ovnova je takođe zavisila od rase, strosti i namjene pa je iznosila od 200€-350€. Cijena jagnjadi je bila od 70€-180€ u zavisnosti od uzrasta i rase. Cijena kilograma mesa jagnjeta je iznosila od 2.80€/kg žive mjere do 6€/kg mesa. Cijena koza je bila od 70€-250€ u zavisnosti od rase i starosti. Cijena koza sa jaradima se kretala od 80€-250€. Jarčevi u zavisnosti od rase i uzrasta su bili od 60-300€.

U živinarstvu su se mogle naći kokoške po cijeni od 1€-20€, pilad do 6€ u zavisnosti od uzrasta, pored njih mogli su se kupiti i pijetlovi po cijeni od 10€-25€. Patke su bile od 10€-20€, guske su bile 40€. Jaja za nasad su zavisila od rase i vrste živine i kretala se od 0.50€-1.50€.

Cijena pastuva je bila od 500€-1750€ u zavisnosti od rase, uzrasta i namjene. Cijena kobila je takođe zavisila od ovih faktora pa je formirana cijena bila od 500€-1800€. Cijena ždrebadi je bila od 450€-500€.

Fiksna cijena krmača je bila od 250€-450€, suprasne krmače su se mogle naći po cijeni od 500-600€. Cijena krmača sa presićima u zavisnosti od broja prasadi kretala se do 1000€. Cijena prasadi je bila od 3.50€-4.50€. Cijena nerasta je bila 300€-600€.

Cijena pčelinjih društava se kretala od 100-150€.

Pripremila: Anđela Bojić