Matice se pčelinjim društvima obično dodaju pomoću kaveza, a najpoznatiji i najsigurniji su: Bentonov kavez, Batlerov pljosnati kavez i kavez poklapač. Prednost Bentonovog (koji će biti  tema ovog rada) i Batlerovog kaveza je u tome što zauzimaju malo prostora i što se mogu lako zavući između okvira. Batlerov kavez, kao i  kavez poklapač se obično koriste u slučaju kada će proteći kratko vrijeme od oduzimanja stare do dodavanja nove matice (kod sopstvene proizvodnje matica u oplodnjacima).

Bentonovi kavezi sa maticom i pčelama pratiljama

Dodavanje matice predstavlja delikatan posao, koji uz opreznost tokom samog procesa dodavanja zahtijeva poznavanje određenih zakonitosti koje treba ispoštovati. Matice je najbolje dodati pčelinjim društvima u vrijeme dobre paše, jer su tada pčele raspoložene za prijem nove matice. Ukoliko se dodavanje matice ne poklapa sa periodom dobre paše, onda društvo treba prihraniti, a preporučuje se prihrana nekolika dana prije dodavanja, zatim u dan dodavanja i sjutradan.

Preporučuje se dodavanje matice noću jer je ona tada mirnija, kao i pčele pa postoji  manji rizik da je uklupčaju i ubiju. Za dodavanje matice najpogodnije je tiho vrijeme sa umjerenom temperaturom.

Matice koje se na našem tržištu nalaze, se isporučuju zatvorene u Bentenov kavez sa nekoliko pčela pratilja. Nakon prijema matica u transportnim kavezima pčelama je potrebno dodati 2-3 kapi vode (može pomoću prsta) što je naročito važno ukoliko se dodavanje matica ne izvrši istog dana. Treba nastojati da se matice dodaju što prije, nakon prijema (najbolje je istog dana). Uznemirene matice se teško primaju, zbog čega naročito treba voditi računa prilikom manipulisanja kaveza sa maticom (smještaja, prevoza i sl.). Maticama ne odgovaraju kako visoke (ne smiju se izlagati suncu), tako i niske temperature (ispod 25⁰).

Dodavanje matice nukleusu

Mlade sparene matice se najuspješnije dodaju nukleusima, nakon čega se mogu pripojiti drugom društvu nakon što se iz njega ukloni stara matica, ili se pojačanjem i njegovanjem može pretvoriti u normalno društvo. Nukleusi se formiraju od jednog do dva okvira sa leglom koje se izvodi, jednog okvira sa medom i polenom i par praznih izgrađenih okvira. Kavez sa maticom se stavlja položeno ili ukoso, povrh ili između okvira sa leglom i hranom, tako da pčele iz nukleusa mogu nesmetano biti u kontaktu sa maticom. Ukoliko se kavez želi staviti između okvira (što je preporučljivije), treba ga postaviti u zonu legla pritiskom sa susjednim ramovima, ili se može okačiti o žicu i pomoću nje spuštiti na pogodno mjesto. Iskustvo je pokazalo da je primanje matica bolje ukoliko se pčele pratilje koje se nalaze u kavezu sa maticom odstrane prije njenog dodavanja. Postupak uklanjanja pčela pratilja (ako se žele ukloniti) se mora obaviti oprezno, vađenjem zapušača koji se nalazi na strani suprotno odjeljku sa šećernim tijestom (najbolje u nekoj zatvorenoj prostoriji kraj zatvorenog prozora). Šećerno tijesto je prije dodavanja poželjno probušiti čačkalicom ili tankim ekserom kako bi pčele iz nukleusa lakše i postepeno oslobodile maticu. Prilikom postavljanja kaveza između okvira, odjeljak sa šećernim tijestom treba postaviti tako da bude na gornjoj strani u nukleusu. Pčele iz nukleusa će za dan-dva osloboditi maticu i ona će ubrzo početi sa polaganjem jaja. Nakon par dana kavez se može ukloniti, a okviri primaći jedan drugom. Nukleus formiran na ovaj način se može pripojiti normalno razvijenom društvu nakon što se iz njega ukloni matica. Uklanjanje matice društvu sa kojim spajamo nukleus je obavezno, jer u suprotnom pčele novu maticu neće primiti, već će je uklupčati i ubiti. Spajanje društava može da se obavi na više načina, a najednostavnije je tzv. neposredno spajanje.  Za neposredno spajanje je potrebno prethodno oba društva namirisati istim mirisom (matičnjakom kanforom i dr.), a mogu se poprskati mednom rosom, razblaženom rakijom i slično. Okviri sa pčelama i leglom iz jednog društva (u ovom slučaju nukleusa) prilikom dodavanja treba postaviti uz odgovarajuće okvire drugog (npr. leglo uz leglo). Ovakvo spajanje se preporučuje uveče kada pčele prestanu izlaziti.

Dodavanje matice normalnim pčelinjim društvima

Sa nešto više rizika matica se može dodati normalnim pčelinjim društvima kojima se prethodno ukloni stara matica ili prisutni matičnjaci. U rijetkim slučajevima može da bude prisutna matica iz tihe zamjene tako da se prilikom pregleda društva radi uklanjanja stare matice mora voditi računa i o ovoj mogućnosti. Od momenta uklanjanja stare matice do dodavanja nove potrebno je da prođe od 12 do 24 časa (neki autori kao donju granicu navode 6 časova). Ne bi trebalo ranije jer treba da prođe određeni period kako bi se pčele osjetile obezmatičene, kao i nakon 24 časa jer bi mogle početi sa izgradnom matice nakon čega novu ne bi primile.

Pripremio: dipl. ing. polj. Dušan Ivanović