U periodu od 31. 08. do 14. 09. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva dobijeni su sledeći rezultati:

Iz oblasti govedarstva bila je najveća ponuda teladi starosti do 10 dana i njihova cijena je zavisila od rase, pa su melezi bili od  200 € do 230€, a cijena rasnih teladi od 250 do 300 €. Cijena teladi do 3 mjeseca je bila od 400 € do 600 €, dok se cijena po kilogramu mesa kretala od 5,5 € do 6 €. Cijena krava se kretala od 600 € do 1600 €. Cijena krava sa teladima je bila od 900 € do 1800 € koliko je trebalo izdvojiti za kravu u čistoj rasi. Cijena steonih junica je bila od 800 € do 850 €. Cijena jalovih krava se kretala do 900 €. Cijena bikova po kilogramu žive mjere je bila 2 €. Cijena junaca je bila od 1.90 € do 2.20 €.

Iz oblasti ovčarstva dobijeni su sledeći rezultati:

Cijena ovaca je bila od 100 € do 200 € koliko su bile romanovske ovce. Cijena ovnova je bila od  130 € do 200 €. Cijena jagnjadi se kretala u rasponu od 125 € do 140 € ili po kilogramu žive mjere do 2,5 €. Ovce sa jagnjadima su bile 130 €.

U kategoriji kozarstva u ponudi su bile koze po cijeni od 65 € do 220 € koliko su bile visokomliječne koze.  Cijena jarica je bila 50 €, a cijena jaradi je bila od 2.5 € žive mjere ili 5.5 € kilogram mesa. Cijena jarčeva od 80 € do 300 €

Iz oblasti svinjarstva dobijeni su sledeći rezultati:

Cijena malih prasadi je bila od 50 € do 100 €, cijena po kilogramu žive mjere je bila od 3.5 € do 4 €.

U ovom periodu su se mogle kupiti i kobile čija je cijena bila 550 € do 1000 €, cijena konja je bila od 400 € do 1500 €, a cijena kobila sa ždrebadima je bila 700 €.

Iz oblasti živinarstva u ponudi su bili pijetlovi po cijeni od 7 € do 25 €. Cijena koka je bila od 2 € do 5,5 €, cijena piladi od 1 € do 10 €. Cijena prepelica je bila 2 €, morki 15 €, patke su bile od 10 € do 15 €, cijena gusaka je bila 40 €. Cijena golubova je bila 10 € i cijena fazana od 10 € do 30 €.

Pripremila: Anđela Bojić