Mjesec  avgust nije značajan po izobilju hrane za pčele u prirodi. Značajnije biljke koje obezbjeđuju pčelama hranu u ovom periodu godine su: mrtva kopriva, majčina dušica, djetelina, metvica, troskot, biserak, bijeli bosiljak… Veoma je bitno da pčele u avgustu unesu dovoljnu količinu nektara, kako bi proizvele što više dugovječnih pčela (poznato je da pčele koje se izležu u ovom i nešto kasnijem periodu godine najduže žive jer prezimljuju).

Poželjno je obaviti detaljan pregled društava, tako da osim eventualne zamjene saće i ispitivanja količine i kvaliteta hrane, treba obratiti pažnju i na zdrastveno stanje pčela, kao i na kvalitet matice i legla. Posebnu pažnju treba posvetiti mogućnosti prezimljavanja društava, naročito, na društva bez matice, slaba i bolesna društva. Slabija društva koja do kraja avgusta ne pokažu potencijal za prezimljavanje, je bolje spojiti sa srednje jakim. Zamjena matica je karakteristična i za ovaj period godine, kao i zaštita od varoe i bolesti.

Krajem mjeseca avgusta preporučuje se prihrana pčelinjih društava šećernim sirupom jer su veće zalihe meda od izuzetne važnosti za prezimljavanje pčela. Neki pčelari za sigurnije prezimljavanje pčela, preporučuju obogaćivanje sirupa sa mlijekom i hlebnim  kvascem kako bi pčele bile vitalnije i zdravije. Šećerni surup se daje u odnosu konzumnog šećera i vode 2:1. Pojava štetočina poput osa i stršljenova je karakteristična za ovaj mjesec godine, tako da treba posvetiti pažnju i efikasnoj zaštiti od njih. Zbog slabo izdašne paše, treba paziti da se ne izazove grabež, što se obično dešava prilikom prihrane šećernim sirupom, tako da prihranu treba obavljati uveče, uz poseban oprez od prosipanja sirupa po košnici.

Pčelama je za prezimljavanje potrebno obezbijediti kvalitetno izgrađeno saće, ne staro, a ni sasvim mlado u kojem nije bilo izvođenje legla. Posebnu pažnju treba posvetiti saću u košnici i rasporedu ramova koji treba da budu takvi da zimsko klube i proljećno leglo budu na najkvalitetnijem saću. Pošto pčele prezimljuju u obliku klubeta koje se postepeno kreće po saću za hranom, hranu treba postaviti tako da bude na dohvatu pčelama kako se klube ne bi previše pomjeralo. Ramove sa cvjetnim prahom i medom treba rasporediti pored legla. Iz košnice treba odstraniti okvire sa trutovskim leglom, deformisanim ćelijama, staro i crno saće.

Zaštita pčela od visokih temperatura i održavanje pojila spadaju i u ovom mjesecu u standardne radove na pčelinjaku.

Pripremio: dipl. ing. polj. Dušan Ivanović