U stočarstvu, značaj održavanja higijene nije potrebno posebno naglašavati. To važi za sve proizvodne pravce stočarske proizvodnje. Pored održavanja čistog proizvodnog prostora, podjednako je bitno održavati higihenu samih životinja. Njega tijela životinja sabira sve postupke kojima se preventivno održava njihovo zdravlje, a zatim i visoka proizvodnja. Različite vrste i rase zahtijevaju i različit stepen njege. Međutim, osnovni principi higijene važe za sve.

 Koža kao spoljašnji omotač tijela ima višestruke uloge, kako u zaštiti životinje od različitih fizičkih i hemijskih agenasa, tako i u procesima termoregulacije, sekrecije, proizvodnji vitamina D i dr. Za nesmetano obavljanje ovih funkcija, održavanje kože čistom je preduslov. To se postiže svakodnevnim uklanjanjem prljavštine, izumrlih ćelija kože, loja, znoja i drugih naslaga.

Za mehaničko čišćenje kože životinja, ili kako se još naziva timarenje, mogu se koristiti različite četke, češagije, krpe, sundjeri, strugači i sličan pribor i oprema, a pored njih se mogu pronaći različiti električni i automatski uređaji poput recimo usisivača za životinje ili čak fena. Najnježnije djelove kože (oko nozdrva, očiju, usta, genitalija) treba čistiti nježnijim priborom kao što su sunđer ili krpa, dok se ostale površine zavisno od stanja čiste i ostatkom pribora. Preporučuje se da svako grlo ima svoj pribor za čišćenje, kako se eventualne kožne bolesti ne bi njime prenijele sa jednog grla na drugo. Nakon završenog čišćenja treba oprati i dezinfikovati pribor za buduće korišćenje.

 Timarenje se obično obavlja izjutra, prvo jedna, pa druga strana tijela. Treba mu pristupiti oprezno kako ne bi došlo do povrede životinje. Kod konja se po završetku timarenja češlja griva i rep, dok se kod muznih krava posebna pažnja poklanja higijeni vimena. U slučaju tvrdokornijih naslaga čišćenje se obavlja uz korišćenje vode.

Tokom toplih ljetnjih mjeseci životinje se mogu i kupati. Treba voditi računa o temperaturi vazduha, kako kvašenjem grla ne bi došlo do prehlade. Kupanje se može obaviti samo vodom ili uz dodatak sapuna ili šampona. Za kupanje se koristi isključivo topla voda i po završetku je obavezno je sušenje životinja. Kupanjem se osvježava i dlaka i neutrališe se karakrerističan miris, a pozitivno djeluje i po cirkulaciju kod životinja.

Ukoliko životinju pripremamo za izložbu, neko takmičenje, ili katalošku (a u posljednje vrijeme i sve češću onlajn) prodaju,  onda se mora dodatno obratiti pažnja na higijenu kože, timarenje, pa čak i šišanje (ne samo životinja koje su namijenjene proizvodnji dlake), a svakako tome prethodi dobra i višemjesečna priprema kao i izbalansirana ishrana, uz unos mineralnih materija i vitamina koji će doprinijeti što ljepšem izgledu i kvalitetu kože, kao i same dlake.

Autor: M.K.