U periodu od 25.05.-07.06. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva dobijeni su sledeći rezultati:

Iz oblasti govedarstva u ponudi najviše su bila telad starosti do 15 dana i njihova cijena se formirala na osnovu rase i kretala se od 200 €-300 €. Telad simentalske rase su bila od 250 € do 300 €. Holštajn telad su bila 250€. Starija telad su  bila do 400 €- 500 € ili od 3.1 €/kg – 3.7 €/kg žive mjere ili pd 5.5 €- 6€/kg mesa. Cijena krava sa teladima se kretala u rasponu od 1000 € – 1800 €. Takodje cijena krava bez teladi je bila od 750€ -1700 u zavisnosti od rase. Pored bremenitih krava u ponudi su bile i jalove krave čija je cijena bila 700 €- 750€. cijena steonih junica je bila 1250 €. Za bika je trebalo u prosjeku izdvojiti 1250 € ili po kilogramu žive mjere od 2€ -2.7 €. Volovi za rad su bili 1500€.

U ovom periodu cijena jagnjadi po kilogramu žive mjere je iznosila od 2.6€- 2.7€, ili od 5.5€- 6.5€ za kilogram mesa. U zavisnosti od rasne pripadnosti cijena ovaca sa jagnjadima se kretala od 160€ – 300€, cijena romanovskih ovaca i jagnjica je iznosila od 100€- 400€, 180€- 250€ jagnjice.romanovska jagnjad za priplod su bila od 120€-140€. Ovnovi su se kretali u intervalu od 140€- 400€ u zavisnosti od rase. Cijena koza je bila od 70€- 170€.

Cijena koza sa jaradima u zavisnosti od broja i rase kretala se od 120€-400€. u ponudi su bili i jarčevi čija je cijena zavisila od rase i uzrasta i kretala se od 80€ do 200€ koliko se trebalo izdvojiti za jarca burske rase. Cijena koza je bila 65€. Manje stado koza je bilo 3000€.

Iz oblasti živinarstva u ponudi su bile ćurke, pilad, prepelice, pijetlovi, guske kao i manje jato koka čija je cijena bila oko 120€. U ovom periodu cijena ćuraka je bila od 10€-70€, cijena piladi je zavisila od rase i kretala se od 1€-10€ koliko su bila pilad Konšinšine. Za guske je trebalo izdvojiti 40€. Prepelice pred nočenje su bile 1.5€ ili malo starije prepelice 3.5€. Cijena pijetlova je bila od 5€- 50€ koliko su bili Kosovski pjevači. Pileće meso se moglo naći po cijeni od 3€. Cijena jaja za nasad je bila 1.5€.

Iz oblasti konjarstva u ponudi su bili pastuvi, poni konji, kobile, ždrebad i magarci. Cijena pastuva je bila od 400€- 1400€ u zavisnosti od rase. Cijena kobila je takođe formirana na osnovu rase pa su bile od 550€- 1100. za žgrebad je trebalo izdvojiti 450€. Poni konji su bili od 800€-1400€, a magarci 250€.

Cijena prasadi se nije mijenjala pa je iznosila 3.5€- 4€ po kilogramu žive mjere ili fiksno 100 €. Cijena krmača je bila 350€. A cijena mangulica je bila 5€ po kilogramu žive mjere.

U ponudi su bile i pčele pa je cijena rojeva bila 70€, a cijena ramova je bila 10€. Cijena košnica je bila 160€.

Pripremila: Anđela Bojić