U periodu od 20. 07. do 02. 08. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva dobijeni su sledeći rezultati:

Iz oblasti govedarstva bila je najveća ponuda teladi starosti do 10 dana i njihova cijena je zavisila od rase, pa su melezi bili od  200 € do 230€, a cijena rasnih teladi od 250 do 300 €. Cijena teladi do 3 mjeseca je bila od 400 € do 600 €, cijena žive mjere po kilogramu je bila od 3 € do 3,3 €, dok se cijena po kilogramu mesa kretala od 5,5 € do 6 €. Cijena krava sa teladima je bila od 1200 € do 1950 € koliko je trebalo izdvojiti za kravu u čistoj rasi. Cijena steonih junica je bila od 850 € do 1750 €. Cijena steonih krava je bila od 650 € koliko je bila Buša do 1800 € koliko je bila mlada krava Holštajn rase. Cijena jalovih krava se kretala od 500 € do 650 € ili 1,2 € po kilogramu žive mjere. Rasni bikovi su bili od 900 € do 1400 €.

Iz oblasti ovčarstva dobijeni su sledeći rezultati:

Cijena ovaca je bila od 120 € do 350 € koliko su bile romanovske ovce, ovce sa jagnjadima su bile od 180 € do 300 €. Cijena jagnjica u zavisnosti od rase je iznosila od 110 € do 150 € koliko su bile jagnjice romanovske rase. Cijena ovnova je bila od 120 € do 350 € takođe romanovske rase. Virtemberg ovnovi su bili 200 €. Cijena jagnjadi se kretala u rasponu od 110 € do 130 € ili po kilogramu žive mjere od 2,3 € do 3 €. Cijena jednog kilograma mesa je bila od 5,5 € do 6 €.

U kategoriji kozarstva u ponudi su bile koze po cijeni od 70 € do 120 €, koze sa jaradima su bile 70 €. Cijena sanskih jaradi je bila 150 €, a jarčevi ove su bili 100 €. Cijena jarčeva drugih rasa je bila od 80 € do 150 €. Cijena jaradi je bila 70 €, cijena po kilogramu žive mjere od 2,5 € do 3,5 €, a cijena po kilogramu mesa od 6 € do 7 €. Cijena jarica je bila od 80 € do 150 €.

Iz oblasti svinjarstva dobijeni su sledeći rezultati:

Cijena malih prasadi je bila od 50 € do 100 €, cijena po kilogramu žive mjere je bila 4 €. Cijena prasadi za klanje iznosila je 460 €. Cijena suprasnih krmača je bila od 450 € do 700 €. Nerastovi su se mogli naći po cijeni od 500 €. Takođe u ponudi su bila i vijetnamska prasad čija je cijena bila od 50 € do 70 €.

U ovom periodu su se mogle kupiti i kobile čija je cijena zavisila od rase i starosti pa se kretala u rasponu od 300 € do 1500 €. Cijena konja je bila od 300 do 3000 €. Kobila sa žfrebetom je bila 900 €. Magarci su se takođe mogli kupiti po cijeni od 160 €.

Iz oblasti živinarstva u ponudi su bile koke nosilje po cijeni od 8 €, Brame 15 €, Leghorn pilice po cijeni od 5 €, a Leghorn koke su bile 7,5 €, Loman pilice takođe 5 €. Cijena domaćih piladi je bila od 1,5 € do 3 €. Patke su se mogle naći po cijeni od 8 € do 15 €, guske su bile 40 €, morkesu bile od 4 € do 15 €. Cijena prepelica je bilA OD 1 € DO 5 €. Cijena pijetlova je bila od 5 € do 20 € koliko je bio pijetao Orpington rase. Kada su u pitanju ćurke cijena je zavisila od starosti pa je ona iznosila od 40 € do 90 €. Od ukrasne živine izdvajamo papagaje čija se cijena kratala od 50 € do 100 € i fazane koji su koštali 30 €.

Cijena pčelinjih društava u ovom periodu je bila od 100 € do 135 €.

Pripremila: Anđela Bojić