Bardoka predstavlja autohtonu rasu pramenke koja je pored CrneGore (pri čemu je areal gajenja najviše zastupljen u Kučima, Ulcinju, Malesiji, Plavu, Gusinju), i regionalno rasprostranjena u  Albaniji, Kosovu. Ova ovca, zahvaljujući svojim proizvodnim karakteristikama najviše je namijenjena za proizvodnju mlijeka (iako se  tretira kao ovca kombinovanih proizvodnih svojstava). Spada u grupu kratkorepih ovaca grube vune otvorenog runa, predstavlja kasnostasnu rasu čiji se pripust  realizuje u periodu od 18 mjeseci, a finalni porast dostižu u periodu oko 4 godine.

Bardoka je obrasla bijelim runom, donji djelovi nogu, uši, glava, su obrasli bijelom dlakom. Čelo je obraslo vunom tako da se u predjelu između ušiju formira karakterističan čuperak koji prepokriva čelo. Koža je ružičasta a pigmentacija papaka je svijetla. Bardoka ima relativno kratku a istovremeno  široku glavu. Ženska grla su šuta a muška grla imaju jako razvijene rogove sa širokim međurožjem, i imaju jako  ispupčen nosni i čeoni profil.

Kada je u pitanju razvijenost, bardoka spada u krupnije sojeve pramenki pri čemu visina grebena iznosi između 62-70 cm, a prosječna visina iznosi 66cm. Dubina grudi je oko 29 cm, obim grudi 92 cm, a prosječna masa iznosi oko 54 kg (40-65).

Vime je dosta razvijeno, duboko, prostrano, naročito je izražena dubina vimena i prostrane papile (sise).

Bardoka je najmlječnija rasa pramenki koja u periodu laktacije daje 100kg mlijeka, dok u dobrim uslovima gajenja i dobroj paši produkcija mlijeka može dostići i do 200kg, pri čemu perod laktacije može trajati i do 8 mjeseci, u  prosjeku 242 dana.

Runo je otvoreno, grubo sa dužinom osjastih vlakana oko 15 cm, debljina vlakna iznosi 45-60 mikrona, shodno ovom, finoca vune je E sortiment. Prinos vune je 1,5-2 kg, a randman vune iznosi 65%.

Kod bardoke je plodnost mala iznosi 105% što znači da nisu česta bližnjenja i da se od 100 ovaca u prosjeku dobije 105 jagnjadi. Jagnjenje se realizuje u perodu januar-februar, a porodna masa iznosi 3-3,5 kg. Jaganci se plasiraju na tržište(za meso) u perodu maja kada dostignu tjelesnu masu od oko 20-25 kg.

Pripremila: M.Đ.