Tokom prethodnih obilazaka maslinjaka na području Opština Ulcinj, Bar i Budva , i na osnovu kontakata sa maslinarima moglo se zaključiti da su maslinari aktivno započeli sa primjenom agrotehničkih mjera u maslinjacima, i neke od tih radova priveli kraju-rezidba kako ona rigorozna u cilju regeneracije stabala kod starih maslina, tako i redovna kod mlađih stabala, đubrenje a nakon toga pogodna je i potrebna zaštita od najvažnijih štetočina i bolesti. Vremenski uslovi su promjenljivi pa tako od viših temperatura i kretanja vegetacije imamo i periode sa nižim temperaturama koji kada bi potrajali duži vremenski period mogu negativno uticati na krenule pupoljke odnosno porast nove vegetacije. U maslinjacima gdje je već odrađena rezidba, prorijeđivanje krune može se odraditi i kasnije što se posebno odnosi na italijanske i dr strane sorte maslina.


U maslinjacima sa problemom napada od potkornjaka, orezane grane bi trebalo u naramcima ostaviti u maslinjacima 7-10 dana kako bi se donekle privukli potkornjaci i nakon toga grane iznijeti iz maslinjaka i uništiti ih paljenjem. U ovom periodu maslinarima se preporučuje da obave proljećnu zaštitu protiv prouzrokovača bolesti paunovog oka ( Spilocaea oleagina ), a istovremeneo taj tretman utiče i na dr. fitopatogene bolesti maslina.
U maslinjacima koji imaju vidne simptome zaraze na listovima ili se nalaze na položajima s lošijim provjetravanjem, dati prednost organskim preparatima- Nativo 75 WG, Stroby WG.
U ostalim maslinjacima nakon rezidbe preporuka je koristiti peparate na bazi bakra, a posebno onim koji su zaraženi rakom masline (Pseudomonas syringae pv. savastanoi ) : Neoram WG, Nordox 75 , Cuprablau Z 35 WG, ili u kombinaciji bakra sa mineralnim uljem Plavo ulje, Crveno ulje.
Na zaraženim stablima može doći do pojave tzv. bakarnog šoka koji se manifestuje u masovnom opadanju zaraženog lišća pa treba obratiti pažnju na izbor preparata kako ne bi došlo do prevelike defolijacije.
Maslinari koji se bave organskom proizvodnjom ili su u prelaznom periodu mogu koristiti samo preparate na bazi bakra.
Preparate primjenjivati po uputstvima i u pogodnim vremenskim uslovima kada je tiho i bez vjetra.

Piše: Slavica Kontić , Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji