Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) je započela veliku kampanju podizanja svijesti i pomoći u zaustavljanju širenja afričke kuge svinja (AKS) u jugoistočnoj Evropi. Informacije o EFSA AKS kampanji možete naći na sljedećoj stranici koja je urađena i na crnogorskom jeziku: https://www.efsa.europa.eu/en/StopASF#/me/

Kampanja je usmjerena na zemlje koje je EFSA 2019. godine kolektivno identifikovala da čine „regiju zabrinutosti“ zbog njihove blizine zemljama u kojima je prisutna AKS: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Slovenija.

Ova kampanja će dopuniti tekuće napore Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija koje se zalažu za iskorijenjivanje ove bolesti u Evropi.

Šta je afrička svinjska kuga?

Afrička kuga svinja (AKS) je virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje. Virus je bezopasan za ljude, ali je u mnogim zemljama prouzrokovao značajne ekonomske gubitke. Trenutno ne postoji vakcina za ASK, tako da pojava bolesti može zahtijevati ubijanje velikog broja svinja na farmama u pogođenim područjima.

Ciljevi kampanje

Kampanja ima za cilj podizanje svijesti i razumijevanje ASK u svih devet navedenih zemalja. Namijenjena je grupama ljudi i pojedincima koji dolaze u kontakt sa domaćim i divljim svinjama, poput držaoca svinja i lovaca. EFSA će se takođe sarađivati sa veterinarskim organizacijama, lovačkim i poljoprivrednim udruženjima, carininom, graničnom policijom, lokalnim samoupravama, turističkim organizacijama i putnicima.

Detekcija, prevencija, izvještavanje

Rano otkrivanje, prevencija i izvještavanje su od suštinskog značaja za suzbijanje ove bolesti, te su i ključne poruke ove kampanje.Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove sprovodi kampanju podizanja svijesti o afričkoj kugi svinja uz finansijsku podršku EK. Osim stalnog informisanja držaoca svinja, lovaca i ostalih subjekata važnih za prevenciju pojave obe bolesti, Uprava u kontinuitetu obavještava crnogorsku javnost o svim rizicima i preventivnim mjerama, a dio te kampanje su bilbordi na cijeloj teritoriji Crne Gore, kao i animirani film koji se emituje na nacionalnoj televiziji i više lokalnih televizija.

Izvor: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove