Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavještava poljoprivredne proizvođače da su premije u mljekarstvu za jun 2020. godine isplaćene direktno na njihove žiro račune, a ne preko mljekara i sirara, kako je to do sada rađeno. Isplata premija direktno na žiro račune kooperanata novina je u Agrobudžetu 2020 i uvedena je na zahtjev proizvođača mlijeka, čime je potvrđena dobra saradnja i partnerstvo Ministarstva i poljoprivrednih proizvođača. Pravo na podršku imaju proizvođači koji predaju mlijeko odobrenim objektima za preradu mlijeka (mljekarama/sirarama), a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Osnovna premija iznosi 0,06€ po litru. Uslov za dobijanje premije je da je isporučena količina mlijeka po gazdinstvu minimalno 400 litara mjesečno i da je mlijeko u skladu sa kriterijumima kvaliteta sirovog mlijeka u odnosu na broj mikroorganizama i somatskih ćelija u skladu s Uredbom o posebnim zahtjevima higijene za proizvode životinjskog porijekla – ukupan broj mikroorganizama do 600.000 i ukupan broj somatskih ćelija do 400.000. Za kozije i ovčije mlijeko dozvoljeno je do 1.500.000 mikroorganizama. Podrška u vidu premije za količinu u iznosu od 0,01€ po litru daje se proizvođačima koji mjesečno mljekari predaju više od 5.000 litara mlijeka koje je u skladu sa propisanim kriterijumima kvaliteta sirovog mlijeka. Podrška se ostvaruje za količine iznad 5.000 litara. Podrška u vidu premije za kvalitet se ostvaruje na sljedeći način: – 0,04€ po litru isporučenog kravljeg mlijeka za sirovo mlijeko koje ima do 100.000 mikroorganizama i do 400.000 somatskih ćelija u ml. – 0,02€ po litru isporučenog kozijeg i ovčijeg mlijeka za sirovo mlijeko koje ima do 1.500.000 mikroorganizama u ml. Po ovom osnovu direktno na žiro račune 888 kooperanata, za premije za jun 2020. godine, isplaćeno je ukupno 185.661,78 eura. Premije će se u narednom periodu, mjesečno isplaćivati direktno na žiro račune kooperanata. Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače koji predaju mlijeko mljekarama i sirarama da se upišu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kako bi ostvarili pravo na podršku.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja