U periodu od 11.05.-24.05. tekuće godine, na temu distribucije proizvoda iz oblasti stočarstva, dobijeni su sledeći rezulteti:

Iz oblasti govedarstva kao i u prethodnom preriodu najviše su se prodavala telad starosti do 15 dana i njihova cijena se formirala na osnovu rase i kretala se do 300€. Telad simentalske rase su bila od 230€ do 320€. Cijena teladi do 3 mjeseca je bila do 600€, a cijena jednog kilograma mesa 5.5€-6€, dok je cijena žive mjere bila od 3.2€-3.8€. Cijena krava se kretala u intervalu od 1000€-1500€. Krave u čistoj rasi su bile od 950€-2000€. Cijena krava sa teladima je bila od 950€- 1550€.  Bikovi su se mogli naći po cijeni od 2.3€/kg, cijena bikova za priplod je iznosila od 850€ do 1600€. Mogle su se naći i junice po cijeni od 950€ i 1500€. Junice Crvenog Holštajna se mogu naći po cijeni od 1000€, Crno-bijeli Holštajn po cijeni 1500€.

U ovom periodu cijena jagnjadi po kilogramu žive mjere je iznosila 2.5€ do 3.2€ ili fiksno 150€ ili kilogram mesa po cijeni od 6€. Romanovske jagnice su bile 130€, ovan iste rase 300€. Ovan sjeničke rase je bio 250€. Cijena ovaca je takođe bila 150€. Cijena ovaca sa jagnjadima se kretala od 130€-170€, cijena pramenki je iznosila 200€.

Cijena koza je varirala u zavisnosti od rase i kretala se od 70€-150€, jarčevi su takođe zavisili od rase pa je cijena bila od 80€ do 400€. Koze sa jaradima su bile od 100€-400€. Jarac Murcia-Granada bio je 220€. Cijena jaradi se kretala se po cijeni od 50€ do 150€ u zavisnosti od rase.

Iz oblasti živinarstva u ponudi su bili pilići, pijetlovi, ukrasna živina, pilad morke, ćurići. Cijena piladi je bila 1.5€, cijena pijetlova je zavisila od rase i iznosila je 15€-30€. Pilad morke su bila 2.5€. Cijena ćurića je bila od 35€-45€. Cijena prepelica je od 1€ do 4.5€. Cijena jaja za nasad kretala se od 0,3€-1€.

Cijena prasad i je zavisila od uzrasta i rase pa se kretala od 3.5€ do 4€.

Iz kategorije konjarstva u ponudi su bili pastuvi, ždrebad i kobile, tako da je cijena varirala u zavisnosti od rase i uzrasta. Kobile su bile od 600€-1800€, cijena Arapske kobile je bila 1800€,  pastuvi od 350€ do 1500€ i ždrebad od 100€-550€. U ponudi su bili i poni konji čija je cijena bila od 600€-1500€.

U ponudi su bile i pčele čija je cijena iznosila od 50€ do 150€ po društvu, ili 10€ po ramu.

Pripremila: Anđela Bojić