Preporučuje se proizvođačima kromira koji nijesu posadili krompir, u sjevernim krajevima Crne Gore, da prilikom sadnje ne koriste metodu sječenja krtola krompira. Ovo je veoma stara i rizična metoda koja doprinosi širenju štetnih organizama. Sječenjem krtole sjemenskog krompira dobijaju rane koje predstavljaju otvoren put za štetne organizme. Proizvođači koji se ipak odluče da svoju proizvodnju izlože visokom riziku od pojave štetnih organizama i koji odluče da sijeku krtole sjemenskog krompira prilikom sadnje i pored preporuke da to ne rade, treba da primjenjuju higijenska pravila koja podrazumjevaju dezinfekciju noža i drugog pribora preparatima za dezinfekciju. Osim higijenskih pravila, sječene djelove krtola treba izložiti višim temperaturama u periodu od najmanje dvije nedjelje, kako bi se na sječenim dijelovima formirao zaštitini sloj koji u nepovoljnim uslovima za nicanje štiti sjemensku krtolu od zaraze štetnim organizmom.

Izvor: Uprava za bezbjedost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove