Dostizanje standarda dobrobiti životinja jedan je od prioriteta u našoj agrarnoj politici, sa ciljem uvođenja najviših EU standarda u poljoprivrednoj proizvodnji, a time i rasta konkuretnosti domaćih poljoprivrednih gazdinstava.

Kako bi pomogli poljoprivrednim proizvođačima koji se bave stočarstvom da ispoštuju standarde dobrobiti životinja Ministarstvo poljoprivrede je i u ovogodišnjem Agrobudžetu kreiralo mjeru i objavilo javni poziv za dodjelu bespovratne podrške za ovu godinu.

Opredijeljena su sredstva podrške za unapređenje objekata za držanje stoke. Podrška se može ostvariti za nabavku gumenih podloga za ležišta, boksova za telad, vezova za životinje, automatskih pojilica i druge opreme.

Za podršku po ovom javnom pozivu mogu konkurisati sva registrovana poljoprivredna gazdinstva koja, u trenutku podnošenja zahtjeva, posjeduju najmanje 3 uslovna grla (30 ovaca, 30 koza, 3 krave/bika, 30 junica).

Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 3.000€ uz budžetsku podršku do 50% vrijednosti prihvatljive investicije (do 1.500€). Dodatnih 5% mogu ostvariti podnosioci zahtjeva koji su osigurani po osnovu poljoprivrede. Minimalna prihvatljiva investicija iznosi 500€.

Rok za podnošenje Zahtjeva za odobravanje projekta je 06. april 2020. godine.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i zahtjev za dodjelu podrške nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Uslovi za podršku u javnom pozivu, na sajtu Ministarstva:
http://www.minpolj.gov.me/…/Javni_pozovi_za_dodjelu_podrske/