Odbor direktora Svjetske banke na sjednici održanoj krajem prošle sedmice odobrio je 15 miliona eura kreditnih sredstava za skori početak kapitalnih infrastrukturnih radova na regulaciji Lima i Grnčara.

Realizacijom ovog projekta, Vlada Crne Gore će u Bijelom Polju, Beranama, Gusinju i Plavu riješiti višedecenijske probleme uzrokovane poplavama, zaštititi životnu sredinu i imovinu građana, a posebno poljoprivredno zemljište od trajnog gubitka.

Izgradnjom višenamjenskih obaloutvrda i uređenjem korita rijeka na području četiri opštine, značajno će se unaprijediti kvalitet života lokalnog stanovništva i otvoriti nova perspektiva razvoja ovih opština, zasnovana na poljoprivrednim i turističkim potencijalima.

Do kraja avgusta očekuje se raspisivanje međunarodnog tendera za izvođenje radova na izgradnji obaloutvrda na Grnčaru i Limu, u skladu sa procedurama SB.

U dijelu infrastrukturnih radova, projektom su predviđeno:

Opština Bijelo Polje – uređenje lijeve obale rijeke Lim, na potezu od vatrogasnog doma do ulice Limske, ukupne dužine 607,8 m i procijenjene vrijednosti investicije 1,6 miliona eura;
Opština Berane – Општина Беране – regulacija rijeke Lim na lokaciji Berane – Urbana zona, ukupne dužine 1,6 km, procijenjene vrijednosti 2,5 miliona eura:
Opstina Plav – regulacija rijeke Lim, ukupne dužine 1,4 km, nizvodno od Plavskog mosta, procijenjene vrijednosti investicije od 1,2 miliona eura:
Gusinje – regulacija rijeke Grnčar, od Ade do granice sa Republikom Albanijom, ukupne dužine 5,5 km, procijenjene vrijednosti 6,7 miliona eura:

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja