U okviru brojnih mjera podrške za modernizaciju i uvođenje standarda u poljoprivrednoj proizvodnji, Ministarstvo poljoprivrede posebnu pažnju posvećuje podsticanju proizvođača da ispune agroekološke standarde.

Kako bi se obezbijedilo da, konkretno stočarske farme, ispoštuju standarde vezane za zaštitu životne sredine, Ministarstvo je u skladu sa Agrobudžetom za 2020. godinu danas objavilo Javni poziv za dodjelu bespovratne podrške za upravljanje stajskim đubrivom.

Nepravilno skladištenje stajnjaka u stočarskoj proizvodnji ima negativan uticaj na zemljišta, vode i vazduha, te je u cilju sprječavanja takvog uticaja Ministarstvo obezbijedilo podršku za izgradnju ili rekonstrukciju objekata (bazena) za skladištenje stajskog đubriva ili nabavku specijalizovanih tankova za lagerovanje stajnjaka.

Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 4.000€ uz budžetsku podršku do 60% vrijednosti prihvatljive investicije (do 2.400€), osim za mlade poljoprivrednike (do 40 godina) za koje je podrška do 70% prihvatljive investicije (do 2.800€). Dodatnih 5% podrške dodjeljuje se za podnosioce zahtjeva koji su osigurani po osnovu poljoprivrede.

Za podršku po ovom Javnom pozivu mogu konkurisati sva poljoprivredna gazdinstva koja, u trenutku podnošenja zahtjeva za podršku, posjeduju najmanje 5 uslovnih grla (50 ovaca, 50 koza, 5 krava/bikova, 10 junica itd.), a koja su upisana u Registar za identifikaciju i obilježavanje životinja i Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje projekta po ovom javnom pozivu je 03. april 2020. godine.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i Zahtjev za dodjelu podrške nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

http://www.minpolj.gov.me/…/Javni_pozovi_za_dodjelu_podrske/