Avijarna influenca- ptičiji grip bolest koja sa sobom nosi velike ekonomske gubitke

Živinarska proizvodnja predstavlja jako osjetljivu proizvodnju, imajući u vidu specifičnosti živine kao vrste i uslova u kojima se gaje. Pojava raznih bolesti može biti jako kobna jer pojave  sa sobom nose ogromne ekonomske gubitke, stoga je jako važan segment oslanjanje na primjenu biosigurnosnih mjera i standarda i svih oblika prevencije, koje će smanjiti nepoželjne trendove … Настави са читањем Avijarna influenca- ptičiji grip bolest koja sa sobom nosi velike ekonomske gubitke