Prodajem žensku prasad, težine oko 25kg. Domaća, mesnata rasa.

Cijena: 3.2€ /kg


Datum objavljivanja: 11.02.2019


Adresa

Adresa:

Nikšić

Telefon: